Land møter hav 2019

Eivind Reibo

23

Sep

2019

Location: Maritimt kompetansesenter NMK, 7 et.

Borgundveien 340 Ålesund

12:00 - 18:00

Bioøkonomikonferanse for å styrke innovasjonssamarbeid og verdiskaping i blå og grønn sektor.

Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den unike konferansen «Land møter hav».

På «Land møter hav» vil bærekraftige blå og grønne satsninger, prosjekter og grundere få plass på talerstolen og det inviteres til workshop og debatt. Målsetningen er at det i løpet av en intensiv ettermiddag skal knyttes kontakter på tvers av sektorene og at gode idéer skal bunne ut i konkrete forsknings- og innovasjonsprosjekter.

«Land møter hav» arrangeres årlig, og i år møtes næring, forskere, politikere og studenter på Norsk Maritimt Kompetansesenter, i Ålesund, som en del av Campus Uka 2019. Konferansen går på rundgang mellom byene Hamar, Bergen, Ålesund og Tromsø, med utgangspunkt i de fire næringsklyngenes hovedseter.

Program

Konferansier: Heidi Nakken, EU Rådgiver ÅKP

12:00 Registrering m/kaffe

Felleslunsj i anledning Campus Uka ved Møretanken

12:30  Åpning av konferansen

Ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter (SP)

Blå/grønn innovasjon med utspring i tradisjonelle næringer

Patogen v/ Jørn Ulheim

Bærekraftig lakseoppdrett på land

Salmon Evolution v / CEO Odd Tore Finnøy

Kaffepause

13:30    Teknologi og digitalisering

Teknologi for økt utnyttelse av biomasse fra land og hav

Sintef Manufacturing v/ Spesialrådgiver Marit Aursand

VR og AR teknologi reduserer avstanden mellom hav og land

Doxacom v/ Senior rådgiver Unni Grebstad

Økt konkurransekraft gjennom digital transformasjon med smarte sjekklister og oppgaver

Zegeba v/ COO Line Skarmyr

Aquacloud

NCE Seafood Innovation v/ CEO Nina Stangeland

Pause og en matbit 

14: 50  Eksempler på blågrønt samarbeid og prosjekter

Blue Circular Economy, et EU-prosjekt om økt verdiskapning ved resirkulering av fiskeutstyr

NTNU Ålesund v/ Siv Marina Flø Grimstad

Noen må ta seg av rest-råstoffene: Fisk og alger som gjødsel til planter

NORSØK v/ Anne-Kristin Løes

Fra hav og jord, til åker, fjøs og bord

Møreforsking og NORSØK v/ Agnes Gundersen og Turid Strøm

Røyeoppdrett – Innlandet blir del av akvakultureventyret

Klosser Innovasjon v/ Tone Blixøen

Digitalisering og bærekraftig matproduksjon hånd i hånd

NOFIMA v/ Nils Kristian Afseth

Biocycle- Hvordan kan et lite krepsdyr bidra til økt ressursutnyttelse og bærekraft i biobaserte næringer?

SINTEF OCEAN v/Kirsti Greiff

16:00  Workshop

17:30  Paneldebatt: Hvordan kan vi ta dette videre?

Annik Fet/ NTNU Ålesund, Vebjørn Krogsæter/Ordfører i Haram (SP),

Agnes Gundersen/ Møreforsking, Marit Aursand/ Sintef Manufacturing,

Odd Tore Finnøy/ Salmon Evolution, Frank Larsen /Klosser Innovasjon

18:00 Oppsummering og avslutning, lansering av LmH2020