Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende

Biotech

Testsentre for ny teknologi, fortsatt kraftig satsing på forskning og innovasjon, bedre tilgang på kapital og en eksportstrategi er blant tiltakene i regjeringens nye industrimelding

Årsrapport GenØk

Biotech

Her kan du lese hele GenØk sin årsrapport for 2016.

Biotech North har fått ny finansiering

Biotech

Biotech North er tildelt kr 650 000,- fra Troms Fylkeskommune og kr 650 000,- fra Innovasjon Norge, for å videreutvikle klyngen i 2017.