News

Klyngesamarbeid har bidratt med råd til ny nasjonal strategi for bionæringer

Hva må til for å utnytte bioressursene i norsk industri på en mer sirkulær måte? Dette har et stort antall aktører fra sjømatnæringen og andre bionæringer bidratt med i en...
Read More

Circular North – et kompetanseprogram for bærekraft og sirkulærøkonomi

Vi vet at vi må gjøre ting smartere. Ressurser blir dyrere, kundene mer krevende, krav fra myndighetene strengere og samtidig skal vi sikre selskapets økonomi og tjene penger på nye...
Read More

Er din bedrift klar for å ta del i blågrønn verdiskaping?

Biotech North er en del av et felles klyngeinitiativ for å utvikle nye sirkulære verdikjeder på tvers av land og hav. Det er stort potensiale for økt blågrønn verdiskaping og...
Read More

Nytt styre i Biotech North

Årsmøtet i foreningen Biotech North er gjennomført og nytt styre for 2022-2023 er valgt. Det nye styret har også hatt første styremøte og konstituert seg, og vil ha følgende sammensetning...
Read More

Check out our youtube channel!

Check out our youtube channel! Throughout the year, Biotech North organizes many seminars, conferences and other meeting places. Some of these we record or make summaries of. On our Youtube...
Read More

Biotech North and Nofima attending seminar with Páirc na Mara, Irland

Friday, 21 January 2022, Biotech North and Nofima will attend a seminar on Blue Bioeconomy: Unlocking The Commercial Potential. Link to registration Time: 11:00-12:30 Norwegian time. Learn more about the...
Read More
Biotech North is co-hosting together with The U.S. Embassy in Norway and Norinnova –  TechCamp Arctic Expertise. TechCamp Tromsø will showcase the hidden potential and power of Arctic communities and entrepreneurship...
Read More

Enzyme Conference 2021

15.-16. November 2021, Biotech North and NCE Blue Legasea invited some of the sharpest minds in the use and production of enzymes to a conference at Gardermoen. Hear some of...
Read More

Rapport: Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marint restråstoff og marine arter

Denne rapporten er utarbeidet av Nofima i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges sjømatråd, SINTEF Ocean, med innspill fra næringsaktører, som svar på et oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Oppgaven fra...
Read More

Skal lede ny satsing på blågrønn innovasjon

Satsingen på prosjektet "Land møter Hav" styrkes, og nå er prosjektutvikler kommet på plass for å lede prosjektet med blågrønn innovasjon inn i neste fase. Elise Sæle Dahle går inn...
Read More
Sitter du eller din bedrift på en idé som vil føre til reell bærekraftig utvikling innen havbruk og marine ressurser? Nå har du sjansen til å realisere ideen! Grønn innovasjon...
Read More

Calanus® becomes Zooca™

PRESS RELEASE: Calanus® becomes Zooca™ Tromsø, Norway, July 9, 2021 To prepare for global expansion, the Norwegian company Calanus® will rebrand under the new trademark Zooca™. The new name will...
Read More
1 2 3 5