Nominate a cluster member to win our new Member of the Month award!

Ernst Kloosterman

Are you or someone you know a Biotech North cluster member that has accomplished something exciting? Tell us about it! Each month one of our community members will be singled out for some form of exemplary behavior or especially interesting news. It can be anything from a commercial or fundraising success to exceptional encouragement within the cluster – just tell us why you/they deserve …

Calanus AS announces new scientific advisor

Ernst Kloosterman

Calanus AS has announced that Professor Terje Larsen has accepted the position as scientific adviser to the company. Professor Larsen is hired in a 20% position, and he will provide medical health advice related to the use of Calanus® Oil. He has good knowledge of research on marine oils, and has supervised several doctoral students in their work to uncover the …

Sparebanken Nord Norge har bevilget 3 millioner kroner over tre år til MABIT

Ernst Kloosterman

Sparebanken Nord Norge har bevilget 3 millioner kroner over tre år til MABIT, i tillegg har fylkeskommunen i Finnmark, Troms og Nordland samarbeidet og økt deres innsats i MABIT (til sammen 3,45 millioner i 2017), noe som har signifikant økt MABITs evne til å sikre nordnorsk verdiskapning. Hva gjør MABIT? MABIT er et uavhengig program som finansierer industrirettet framragende forskning …

Calanus® Oil får Novel Food godkjenning

Ernst Kloosterman

Vår medlemsbedrift Calanus AS søkte i 2011 om Novel Food godkjenning av Calanus® Oil. 7 år senere bekrefter omsider EU at oljen er et trygt omega-3 tilskudd å bruke for forbrukere. I 2016 kom Storbritannias Food Standard Agency (FSA) endelig med en positiv vurdering av Calanus® Oil. Calanus-Pressemelding-ny-mat (1)