Klyngesamarbeid har bidratt med råd til ny nasjonal strategi for bionæringer

Biotech

Hva må til for å utnytte bioressursene i norsk industri på en mer sirkulær måte? Dette har et stort antall aktører fra sjømatnæringen og andre bionæringer bidratt med i en nylig levert rapport til Regjeringen. Nå er de anbefalte tiltakene offentliggjort.  Samarbeidsprosjekt har fått innvirkning Gjennom samarbeidsprosjektet Land møter hav, har de fire nasjonale næringsklyngene NCE Seafood Innovation, NCE Heidner …

Circular North – et kompetanseprogram for bærekraft og sirkulærøkonomi

Biotech

Vi vet at vi må gjøre ting smartere. Ressurser blir dyrere, kundene mer krevende, krav fra myndighetene strengere og samtidig skal vi sikre selskapets økonomi og tjene penger på nye måter. Det gjør at vi må bli enda bedre på å ta vare på ressursene, produsere minst mulig avfall, bli sirkulære og satse på bærekraftig innovasjon – men hvordan gjør …

Er din bedrift klar for å ta del i blågrønn verdiskaping?

Biotech

Biotech North er en del av et felles klyngeinitiativ for å utvikle nye sirkulære verdikjeder på tvers av land og hav. Det er stort potensiale for økt blågrønn verdiskaping og flere blågrønne samarbeid, mener prosjektleder i Land møter hav, Elise Sæle Dahle. Land møter hav er et felles initiativ mellom de nasjonale næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE …

Nytt styre i Biotech North

Biotech

Årsmøtet i foreningen Biotech North er gjennomført og nytt styre for 2022-2023 er valgt. Det nye styret har også hatt første styremøte og konstituert seg, og vil ha følgende sammensetning og roller: Styreleder:                  Olav Lanes, ArcticZymes Technologies ASA Nestleder:                   Jan Erik Olsen, Nofima Styremedlemmer:  …