Marealis invests heavily in Canadian market

Biotech

Canadians will be the first to try a health product made of shrimp shells from the Arctic for regulating their blood pressure. However – the product does not get into the European market: “We are humble and know that it will take time, in particular because we are a small company”, says CEO Andreas Semmingsen in Marealis AS  

Pressemelding – Land møter Hav

Biotech

Ny unik arena knytter blå og grønn bioøkonomi sammen Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den nye unike konferansen «Land møter hav». I Norge anslås det at vi kan mer enn …

Biotech North får penger til å jobbe videre med gjenbruk av fiskeavfall

Biotech

Inovasjonsklyngen Biotech North får midler av fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune. Samarbeid med Vestlandet Biotech North består av næringsaktører innen marin bioteknologi, forsknings- og utviklingsaktører. Klyngen har som mål at de biologiske ressursene i større grad skal anvendes i sin helhet, både som hovedprodukter og biprodukter. – Det betyr blant annet at det som tidligere ble omtalt …

Calanus AS har gjennomført emisjon på NOK 65 millioner

Biotech

Selskapet vil investere i industrianlegg for bioraffinering av raudåte Tromsø, 14.06.2018: Calanus AS har gjennomført en emisjon med netto emisjonsproveny på NOK 65 millioner. Selskapet verdsettes til ca. NOK 190 millioner etter emisjonen. “Vi er glade for å ha fått med oss industrielt orienterte og langsiktige investorer på selskapets videre satsning», sier administrerende direktør Gunnar Rørstad. Selskapet har fått inn nye aksjonærer …