Eivind Reibo

Biotech North is co-hosting together with The U.S. Embassy in Norway and Norinnova –  TechCamp Arctic Expertise. TechCamp Tromsø will showcase the hidden potential and power of Arctic communities and entrepreneurship to ignite the next generation of Arctic minds. We are inviting all youth aged 20-30 in the Arctic region to apply for our three-day TechCamp in Tromsø. Tentative date 1-3 …

Enzyme Conference 2021

Eivind Reibo

15.-16. November 2021, Biotech North and NCE Blue Legasea invited some of the sharpest minds in the use and production of enzymes to a conference at Gardermoen. Hear some of the speakers’ comments about why the use of enzymes is important in the green shift, why Norway has some unique opportunities as a producer of special enzymes – and not …

Rapport: Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marint restråstoff og marine arter

Line Kjelstrup

Denne rapporten er utarbeidet av Nofima i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges sjømatråd, SINTEF Ocean, med innspill fra næringsaktører, som svar på et oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Oppgaven fra NFD var å identifisere hvilke hindringer næringsaktørene opplever knyttet til utnyttelse av restråstoff, biprodukter og nye arter som kan redusere verdiskapingen i sjømatnæringen. Rapporten gir en oversikt over gjeldende regelverk …

Skal lede ny satsing på blågrønn innovasjon

Eivind Reibo

Satsingen på prosjektet “Land møter Hav” styrkes, og nå er prosjektutvikler kommet på plass for å lede prosjektet med blågrønn innovasjon inn i neste fase. Elise Sæle Dahle går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene Biotech North, NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation og NCE Blue Legasea ønsker å ta en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå …