Land møter hav

Biotech

Ny unik arena knytter blå og grønn bioøkonomi sammen Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi, er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den nye unike konferansen «Land møter hav». I Norge anslås det at vi kan mer enn …

For aller første gang tilbyr MABIT-programmet 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer

Biotech

MABIT er et offentlig støttet program, og kan dermed støtte brukerstyrte prosjekter opp til en viss prosent i tråd med statsstøtteregelverket sine retningslinjer for offentlig støtte. MABIT kan nå for aller første gang, og ved hjelp av midler fra Sparebanken Nord-Norge, gi 100% støtte til noen få gode prosjekter hos små-, tidligfase bedrifter innenfor (marin) bioteknologi, slik at de kan …

Promising results from the Neuroblastoma Phase II vaccine study at Biotec Pharmacon

Biotech

The ongoing vaccine study with Soluble Beta-Glucan (SBG®) from Biotec Pharmacon (”Biotec”, OSE: BIOTEC) as an oral adjuvant shows very promising treatment effects in children with relapsed high-risk neuroblastoma. The immuno-oncology investigators in New York, interpret a promising adjuvant effect of SBG® on cancer vaccine. “The results (outlined below) offer further hope for children with Neuroblastoma. Additionally, this vaccine/SBG® treatment regime has …

Springfield Nutraceuticals launches Calanus® Oil in the EU

Biotech

The Novel Food approval of Calanus® Oil has triggered a massive interest from European dietary supplement brand owners. Peter van Hogerhuis, CEO of Springfield Nutraceuticals in The Netherlands was the first in the European Union to see the great potential of Calanus® Oil.