Rapport: Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marint restråstoff og marine arter

Line Kjelstrup

Denne rapporten er utarbeidet av Nofima i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges sjømatråd, SINTEF Ocean, med innspill fra næringsaktører, som svar på et oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Oppgaven fra NFD var å identifisere hvilke hindringer næringsaktørene opplever knyttet til utnyttelse av restråstoff, biprodukter og nye arter som kan redusere verdiskapingen i sjømatnæringen. Rapporten gir en oversikt over gjeldende regelverk …

Skal lede ny satsing på blågrønn innovasjon

Biotech

Satsingen på prosjektet “Land møter Hav” styrkes, og nå er prosjektutvikler kommet på plass for å lede prosjektet med blågrønn innovasjon inn i neste fase. Elise Sæle Dahle går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene Biotech North, NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation og NCE Blue Legasea ønsker å ta en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå …

Line Kjelstrup

Sitter du eller din bedrift på en idé som vil føre til reell bærekraftig utvikling innen havbruk og marine ressurser? Nå har du sjansen til å realisere ideen! Grønn innovasjon er det verden trenger for å begrense global oppvarming og sikre mer natur (ref Parisavtalen og FNs naturpanel). Med innovasjonsstipendet Oppdrift skal vårt medlem Bryn Aarflot, i samarbeid med Los …

Calanus® becomes Zooca™

Line Kjelstrup

PRESS RELEASE: Calanus® becomes Zooca™ Tromsø, Norway, July 9, 2021 To prepare for global expansion, the Norwegian company Calanus® will rebrand under the new trademark Zooca™. The new name will encompass both company and its range of products. “We cannot wait to make the fantastic properties of the zooplankton Calanus finmarchicus known to the people of the world and we …