For aller første gang tilbyr MABIT-programmet 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer

Jessica Green

MABIT er et offentlig støttet program, og kan dermed støtte brukerstyrte prosjekter opp til en viss prosent i tråd med statsstøtteregelverket sine retningslinjer for offentlig støtte. MABIT kan nå for aller første gang, og ved hjelp av midler fra Sparebanken Nord-Norge, gi 100% støtte til noen få gode prosjekter hos små-, tidligfase bedrifter innenfor (marin) bioteknologi, slik at de kan …

Promising results from the Neuroblastoma Phase II vaccine study at Biotec Pharmacon

Jessica Green

The ongoing vaccine study with Soluble Beta-Glucan (SBG®) from Biotec Pharmacon (”Biotec”, OSE: BIOTEC) as an oral adjuvant shows very promising treatment effects in children with relapsed high-risk neuroblastoma. The immuno-oncology investigators in New York, interpret a promising adjuvant effect of SBG® on cancer vaccine. “The results (outlined below) offer further hope for children with Neuroblastoma. Additionally, this vaccine/SBG® treatment regime has …

Springfield Nutraceuticals launches Calanus® Oil in the EU

Jessica Green

The Novel Food approval of Calanus® Oil has triggered a massive interest from European dietary supplement brand owners. Peter van Hogerhuis, CEO of Springfield Nutraceuticals in The Netherlands was the first in the European Union to see the great potential of Calanus® Oil.

Biotech North Yearly Meeting & Member Meeting Recap

Ernst Kloosterman

Approximately 32 people joined us on April 24th for BTN’s Yearly Meeting and Member Meeting at SIVA Innovasjonsenter. It began with a fresh salmon lunch and was followed by the yearly meeting in which the year’s events were covered by Chairman of the Board Børger Sørvoll and Project Manager Ernst Kloosterman. Ernst then introduced Jessica Green, the new Head of …