Line Kjelstrup

Næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North tar en sentral rolle i arbeidet med å utnytte mulighetene til samarbeid mellom blå og grønn bioøkonomi. For å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, ansettes det en prosjektleder som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

Eivind Reibo

I samarbeid med Biotech North og SINTEF, gjennomfører CoFounder våren 2021 KLP Trykktanken – Marine Råstoff! Se opptak av lanseringen 9. april her I Trykktanken Marint Råstoff er vi på jakt etter de 4 mest spennende forretningsmulighetene i Nord-Norge basert på marint råstoff, som vi kan bidra til å gjøre investeringsklart og gi et betydelig løft på veien mot kommersialisering!  …

Blågrønt klyngesamarbeid får finansiell støtte fra Grønn plattform

Eivind Reibo

Biotech North har sammen med klyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation og NCE Blue Legasea fått finansiell støtte fra Grønn plattform for prosjektet «Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr». Forprosjektet vil videreføre og videreutvikle klyngesamarbeidet i «Land møter hav» hvor klyngene allerede har samarbeidet godt over tre år. Lønnsomt og lærerikt klyngesamarbeid NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE …

Biotech North representert i Arctic Economic Council arbeidsgruppe

Line Kjelstrup

Line Kjelstrup er tatt opp som medlem i arbeidsgruppen «Blue economy working group». Kjelstrup ble nominert av Troms og Finnmark fylkeskommune.   Kjelstrup er klyngeleder for Biotech North, en klynge som arbeider innenfor marin bioteknologi som arbeider for å øke selskapers innovasjonsgrad og konkurransedyktige innenfor mot bioteknologi og biomarin sektor i hele Nord-Norge. Hun ser fram til representere Troms og …