Calanus AS har gjennomført emisjon på NOK 65 millioner

Ernst Kloosterman

Selskapet vil investere i industrianlegg for bioraffinering av raudåte Tromsø, 14.06.2018: Calanus AS har gjennomført en emisjon med netto emisjonsproveny på NOK 65 millioner. Selskapet verdsettes til ca. NOK 190 millioner etter emisjonen. “Vi er glade for å ha fått med oss industrielt orienterte og langsiktige investorer på selskapets videre satsning», sier administrerende direktør Gunnar Rørstad. Selskapet har fått inn nye aksjonærer …

Welcome Eurofins to the Biotech North cluster!

Ernst Kloosterman

Our newest member to the Biotech North cluster is Eurofins, who joined in June 2018: Luften vi puster, maten vi spiser, vannet vi drikker, produktene vi bruker hver dag, medisinen vi stoler på når vi er syke. Man tar det kanskje som en selvfølge at dette er trygt? Eurofins er laboratoriefirmaet som står mellom deg og de farene vi blir …

Land møter hav

Ernst Kloosterman

Ny unik arena knytter blå og grønn bioøkonomi sammen Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi, er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den nye unike konferansen «Land møter hav». I Norge anslås det at vi kan mer enn …

For aller første gang tilbyr MABIT-programmet 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer

Jessica Green

MABIT er et offentlig støttet program, og kan dermed støtte brukerstyrte prosjekter opp til en viss prosent i tråd med statsstøtteregelverket sine retningslinjer for offentlig støtte. MABIT kan nå for aller første gang, og ved hjelp av midler fra Sparebanken Nord-Norge, gi 100% støtte til noen få gode prosjekter hos små-, tidligfase bedrifter innenfor (marin) bioteknologi, slik at de kan …