Enzyme Conference 2021

Biotech

15.-16. November 2021, Biotech North and NCE Blue Legasea invited some of the sharpest minds in the use and production of enzymes to a conference at Gardermoen. Hear some of the speakers’ comments about why the use of enzymes is important in the green shift, why Norway has some unique opportunities as a producer of special enzymes – and not …

Rapport: Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marint restråstoff og marine arter

Line Kjelstrup

Denne rapporten er utarbeidet av Nofima i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges sjømatråd, SINTEF Ocean, med innspill fra næringsaktører, som svar på et oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Oppgaven fra NFD var å identifisere hvilke hindringer næringsaktørene opplever knyttet til utnyttelse av restråstoff, biprodukter og nye arter som kan redusere verdiskapingen i sjømatnæringen. Rapporten gir en oversikt over gjeldende regelverk …

Skal lede ny satsing på blågrønn innovasjon

Biotech

Satsingen på prosjektet “Land møter Hav” styrkes, og nå er prosjektutvikler kommet på plass for å lede prosjektet med blågrønn innovasjon inn i neste fase. Elise Sæle Dahle går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene Biotech North, NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation og NCE Blue Legasea ønsker å ta en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå …

Line Kjelstrup

Sitter du eller din bedrift på en idé som vil føre til reell bærekraftig utvikling innen havbruk og marine ressurser? Nå har du sjansen til å realisere ideen! Grønn innovasjon er det verden trenger for å begrense global oppvarming og sikre mer natur (ref Parisavtalen og FNs naturpanel). Med innovasjonsstipendet Oppdrift skal vårt medlem Bryn Aarflot, i samarbeid med Los …