Nytt styre i Biotech North

Biotech

Biotech

Årsmøtet i foreningen Biotech North er gjennomført og nytt styre for 2022-2023 er valgt. Det nye styret har også hatt første styremøte og konstituert seg, og vil ha følgende sammensetning og roller:

Styreleder:                  Olav Lanes, ArcticZymes Technologies ASA

Nestleder:                   Jan Erik Olsen, Nofima

Styremedlemmer:   

Arne Smalås, UiT Norges arktiske universitet

Marianne Mæhlum, Zooca

Brynjar Kværnstuen, Vesterålen Havbruk

Morten Elde, Norinnova

Marianne Frantzen, Akvaplan-niva

Caroline Haukeland, Polar Algae

Vi takker av Jaran Rauø- Marealis, Birthe Vang- Nofima, Randi Karlsen – Br.Karlsen og Jeanette Hammer Andersen, UiT/Marbio som går ut av styret etter mange års solid innsats for Biotech North.

Årsmeldingen for 2021 kan leses her: Årsmelding Biotech North 2021