Land møter hav får fornyet tillit

Admin

Admin

Samarbeidsprosjektet Land møter hav har fått på plass finansiering for 2024. Det betyr at Elise Sæle Dahle fortsetter i stillingen som prosjektutvikler på tvers av de fire nasjonale klyngene Biotech North, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og NCE Blue Legasea.

Land møter hav jobber i den første fasen av prosjektutvikling. Elise Sæle Dahle har mandat til å jobbe opp prosjekter før man har finansiering på plass.

– Du kan gjerne se på meg som din utvidede innovasjonsavdeling. Jeg diskuterer gjerne prosjektidéer og problemstillinger før de er konkretisert, forteller Elise Sæle Dahle. – Deretter finner vi riktige prosjektpartnere og finansieringskilde, fortsetter hun.

Land møter hav bidrar til å bygge de nye sirkulære verdikjedene

Ambisjonen er å få til innovasjon og industriutvikling på tvers av blå og grønn bioøkonomi. Satsningsområdene er:

  • Økt sirkularitet 
  • Nye fôrråvarer til fisk og landdyr
  • Bedre utnyttelse av restråstoff og sidestrømmer 
  • Tverrsektorielt samarbeid, industriell symbiose og nye verdikjeder. 

Prosjektutvikling, politikkutforming og kompetanse

Land møter hav jobber i skjæringspunktet mellom ressursstrømmer, infrastruktur og forretningsutvikling. Prosjektet jobber med konkret prosjektutvikling, bidrar til politikkutforming, samt det å bygge kompetanse på tvers av silo.

På kort tid har initiativet klart å etablere forskningsprosjekter og sikret betydelig finansiering, levere strategiske anbefalinger og innsikt til politikkutforming, samt bidra til kompetanseoverføring og erfaringsutveksling på tvers av landsdel, industri og sektor.

Betydelige bidrag

Totalt har Land møter hav bidratt til å hente rett i under 20 millioner i forskningsstøtte, det har mobilisert 10 millioner i bidrag fra industriaktører på tvers av landbruk, fiskeri og havbruk.

Bli bedre kjent med de nasjonale klyngene bak Land møter Hav her:

NCE Seafood Innovation
NCE Blue Legasea
Biotech North
NCE Heidner Biocluster

Ønsker du å ta kontakt med prosjektutvikler Elise Sæle Dahle  så send henne mail på elise.sale.dahle@klosser.no eller ta kontakt med klyngeleder i Biotech North, Line Kjelstrup Line@biotechnorth.no

Følg Land møter Hav på LinkedIn