Circular North – et kompetanseprogram for bærekraft og sirkulærøkonomi

Eivind Reibo

Eivind Reibo

Vi vet at vi må gjøre ting smartere. Ressurser blir dyrere, kundene mer krevende, krav fra myndighetene strengere og samtidig skal vi sikre selskapets økonomi og tjene penger på nye måter.

Det gjør at vi må bli enda bedre på å ta vare på ressursene, produsere minst mulig avfall, bli sirkulære og satse på bærekraftig innovasjon – men hvordan gjør vi det?

Programmet Circular North er tilpasset bioteknologi og biobasert industri med fokus verdiskapingspotensialet innen bærekraft og sirkulærøkonomi. Du vil få lære av de beste i vår bransje, møte eksperter på bærekraftig næringsliv, samarbeide med likesinnede bedrifter, og få hjelp av en ekstern rådgiver til å gjennomføre aktiviteter du ønsker å gjøre i egen bedrift.

Samlinger

Programmet vil gi deg mulighet til å lære av andre, skape nettverk og dele erfaringer gjennom to fysiske og seks digitale samlinger. Samlingene kombinerer tematiske foredrag med bedriftspresentasjoner og gruppeoppgaver. Det settes av mye tid til å møte, og få gode diskusjoner med, andre deltakerbedrifter. Temaene på de digitale samlingene vil tilpasses deltakerbedriftenes ønsker og behov, men vi har i programmet under valgt noen temaer vi vet at mange er opptatt av. Du velger selv hvilke av de digitale samlingene du blir med på.

Prosjektutvikling

Du vil jobbe med reelle problemstillinger i din egen bedrift både på og mellom samlingene. Du vil få tilbud om ekstern kapasitet og kompetanse til de aktivitetene dere ønsker å satse på, f.eks. til å utvikle en vesentlighetsanalyse, utarbeide en bærekraftstrategi, utforske deres potensiale for sirkulærøkonomi, utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller eller gjøre enkle analyser av virksomheten.

Hvordan ruster vi oss for fremtiden? image
Hvordan ruster vi oss for fremtiden? image
Hvordan ruster vi oss for fremtiden? image
Hvordan ruster vi oss for fremtiden? image
Hvordan ruster vi oss for fremtiden? image
Hvordan ruster vi oss for fremtiden? image