Biotech North får penger til å jobbe videre med gjenbruk av fiskeavfall

Eivind Reibo

Eivind Reibo

Inovasjonsklyngen Biotech North får midler av fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune.

Samarbeid med Vestlandet

Biotech North består av næringsaktører innen marin bioteknologi, forsknings- og utviklingsaktører. Klyngen har som mål at de biologiske ressursene i større grad skal anvendes i sin helhet, både som hovedprodukter og biprodukter.

– Det betyr blant annet at det som tidligere ble omtalt som avfall skal gi verdi som nytt råstoff i nye produktsidestrømmer, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en pressemelding.

For å styrke denne satsingen inngår Biotech North et strategisk samarbeid med bioteknologimiljøet på Vestlandet. Gjennom dette samarbeidet økes antall næringsaktører for utveksling av kompetanse og erfaringer.

Nærhet til havet

Troms fylkeskommune har også tidligere bevilget midler til den bioteknologiske næringen gjennom oppbygging av en felles infrastruktur, som har avløst betydelige flaskehalser innen kommersialisering og verdiforedling av råstoff og råvarer.

– Fremtiden er fornybar og sirkulær. Skal vi kunne leve godt av naturen, må vi bygge videre der vi er sterkest. Vår styrke er nærheten til ressursene i havet, med kunnskapsmiljø og næringsliv tilknyttet den blå bioøkonomien. Denne tildelingen representerer et bidrag for å styrke denne utviklingen i vår region, sier Simonsen.

https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=61499