Stilling ledig som prosjektutvikler – Vil du være en spydspiss innen blågrønn innovasjon?

Line Kjelstrup

Line Kjelstrup

Vi søker en prosjektutvikler til Land møter hav! Vi tilbyr en unik mulighet med stor påvirkningskraft i tverrsnittet mellom fire klyngeorganisasjoner som bidrar til å styrke en bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor. Vi er nysgjerrig på deg som ser på dette som et naturlig neste steg i din karriere, og kan love stor personlig og tverrfaglig utvikling.

Biotech North tar sammen med næringsklyngene NCE Heidner BioclusterNCE Seafood Innovation og NCE Blue Legasea en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi. For å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, skal det ansettes en prosjektutvikler som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

Prosjektutvikler skal jobbe på tvers av de fire næringsklyngene under paraplyen Land møter hav. Målet er å øke kompetanse, og at Land møter hav skal bidra som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi. De enkelte klyngene har stor kunnskap innen sine områder, og det er uforløst behov for å utvikle felles prosjekter som bidrar til reelle industrielle løft i begge sektorer. Rollen til prosjektutvikler blir å sikre innovasjon, verdiskaping, samt kunnskaps- og kompetansedeling.

Les mer om stillingen og søk her: Vil du være en spydspiss innen blågrønn innovasjon?

Søknadsfrist er 8. august 2021

Har du spørsmål så kan du også ta kontakt med klyngeleder Line Kjelstrup, line@biotechnorth.no og mobil 99505974.