Biotech

Biotech

I samarbeid med Biotech North og SINTEF, gjennomfører CoFounder våren 2021 KLP Trykktanken – Marine Råstoff!

I Trykktanken Marint Råstoff er vi på jakt etter de 4 mest spennende forretningsmulighetene i Nord-Norge basert på marint råstoff, som vi kan bidra til å gjøre investeringsklart og gi et betydelig løft på veien mot kommersialisering! 

KLP Trykktanken er et akselerator-konsept rettet mot etablert næringsliv og industri, med formål sette fart og retning på forretningsmuligheter med internasjonalt potensiale.

Meld deg på lanseringsmøtet fredag 09. april kl 09.00 for mer informasjon om KLP Trykktanken, hvordan det vil gi forretningsideen et betydelig løft og hvordan du melder inn din idé!

Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess på ca. 4 uker, er et tverrfaglig team utvikler ideen mot en forretningsplan.

Kritiske elementer som vurderes:

  • Behovs- og markedsavklaring
  • Teknologiavklaring
  • Økonomi og lønnsomhet
  • Team og gjennomføringsevne

I tillegg kobles relevante kunder, samarbeidspartnere og mulige investorer inn i prosessen. Teamet som settes sammen består av gründer/idéhaver, erfarne forretningsutviklere og fagpersoner fra f.eks. SINTEF, samt gjerne en kunde eller mulig samarbeidspartner.

Trykktank-prosessen er egnet for både ideer med utspring fra eksisterende industri og virksomhet, gründerideer, FoU-prosjekter og ideer med utspring fra et identifisert behov/problem. Ideen kan være helt tidlig fase, eller mer modent – Trykktanken vil uansett ta det et steg videre.

KLP Trykktanken avsluttes med en pitchekonkurranse for et eksternt panel, som også vurderer forretningsplanen. Panelet består av personer fra virkemiddelapparatet, investorer, bransjeeksperter og sentrale næringslivsaktører, og kårer beste forretningsplan og presentasjon.

 

Verdiskapning med økt utnyttelse av marine råstoff: Sjømatnæringen i Norge er i vekst, og en betydelig andel av bedriftene i sektoren er lokalisert i Nord-Norge. Fra økt produksjon følger økte volumer av restråstoff, men det ligger også et stort potensiale i nye marine ressurser som alger og mesopelagisk/lavtrofisk og øvrig marin bioprospektering etter nye aktive molekyler. Fra alle disse råvarekildene kan vi finne og utvikle komponenter med verdifulle egenskaper og helseeffekter som kan inngå i medisin, helsekost, kosmetikk, prosessindustri, mat eller fôr.

Marint restråstoff og marine råstoff er allerede en betydelig verdiskapende ressurs i norsk sjømatnæring, samtidig som det er et potensial for økt utnyttelsesgrad og flere høyverdiprodukter. Marin bioteknologi kan også skape grønnere løsninger for annen industri.

I Trykktanken Marint Råstoff er vi på jakt etter de 4 mest spennende forretningsmulighetene i Nord-Norge basert på marint råstoff, som vi kan bidra til å gjøre investeringsklart og gi et betydelig løft på veien mot kommersialisering! 

 

Trykktanken gjennomføres i samarbeid mellom CoFounder, Biotech North og SINTEF

CoFounder er et Trondheimsbasert investerings- og management selskap som investerer i teknologiselskap innenfor de største norske industrier. Vi forvalter et fond på ca. 120 millioner kroner, og investerer i både tidlig fase og mer modne forretningsmuligheter.   Som investeringsselskap benytter vi Trykktank-konseptet for proaktiv kvalifisering av investeringsmuligheter, og gjennomfører Trykktanken i Nord-Norge i samarbeid med vår finansielle partner KLP. Gjennom satsningen er vi på utkikk etter investeringscaser innenfor de etablerte norske næringene. Les mer om samarbeidet mellom KLP og CoFounder her.

Biotech North er en kunnskapsbasert næringsklynge i Nord-Norge innen blå bioteknologi og med fokus på høyverdiprodukter fra hav til marked. Klyngeprosjektet skal øke kommersialiseringen av høyverdiprodukter fra restråstoff, nye marine ressurser og marin bioprospektering.                  

 

Hva betyr deltakelse i Trykktanken for deg og din idé? Først og fremst vil Trykktanken ta forretningsmuligheten et betydelig steg videre på veien mot kommersialisering. Vi kobler på ressursene som trengs for å gjøre de viktige avklaringene rundt ideen, og du sitter igjen med en konkret plan for veien videre.

Dette forutsetter et godt teamarbeid, hvor alle legger inn den innsatsen som kreves.Det vil si at du som idéhaver må være innstilt på å bruke tid underveis i perioden mellom Kick-off og Trykktanksamlingen (3 uker) for å gjøre de nødvendige avklaringene, i samarbeid med teamet. Du og eventuelt andre fra teamet må delta på kick-off (heldag) og Trykktank-samlingen (to dager).

Idéhaver eier og kontrollerer til enhver tid alle rettigheter til ideen. Deltakelse er gratis, men egenkost tilknyttet eventuelle reiser og opphold dekkes av deltakerne selv.

 

Viktige datoer:

Lansering av KLP Trykktanken – Marine Råstoff: 09. april 2021. Kl 09:00-10:00 Meld deg på lanseringsmøtet her!

Frist for innmelding av ideer: 07. mai 2021

Utvelgelse av ideer: 14. mai 2021

Kick-off: 20. mai 2021 kl 09.00-15.00 (Tromsø/Teams)

Trykktank-samling: 15. – 16. Juni (Tromsø)

 

 Eksempel på hvordan Trykktanken setter fart på din forretningsidé –

Fra internt verktøy til etablering av eget selskap og emisjon for kommersialisering – på under 6 måneder: Hallvard Båtstrad fra Truck og Maskin deltar på frokostmøtet for å fortelle om deres erfaringer fra Trykktanken høsten 2020, og hvordan det var med på å løfte forretningsmuligheten fra konsept til realisering! Før Trykktanken var ideen bak MainFlow kun et verktøy brukt internt i selskapet. Under Trykktanken ble det gjort grundige markedsundersøkelser, lønnsomhetsanalyser, teknologiske avklaringer og konkurrentanalyser. Dette ble grunnlaget for at gründerne bak verktøyet og ideen tok steget videre, og etablerer nå MainFlow AS som et selvstendig software-selskap innenfor vedlikehold av trucker og anleggsmaskiner. Selskapet etableres med kompetente investorer og nøkkelressurser for hurtig utvikling og vekst mot det internasjonale markedet.

Se mer på www.trykktanken.no.

Meld deg på lanseringsmøtet her!