Centre for Digital Life – node Tromsø

Eivind Reibo

01

Nov

2017

Location: UiT – Administrasjonsbygget – Hiet

Hansine Hansens veg 18 Tromsø

9:00 - 10:00

UiT – Norges Arktiske Universitet går inn som node i Senter for Digitalt Liv Norge. I anledningen av dette gjennomføres det en 1-timers “åpen for alle” seminar som start på en ellers lukket digitalt liv arrangement.

Representanter (Marie Hjelmseth Aune, NTNU og Alexandra Patriksson, UiO) fra Digitalt liv Norge (DLN) – et nasjonal senter for forskning og innovasjon, besøker UiT for et informasjonsmøte om DLN.

Senter for digitalt Liv Norge er en milepæl og et unikt transdisiplinært forskningssenter. Sentret utvikler ny kunnskap og nye metoder for å skape verdier og svare på samfunnets utfordringer. UiT er så langt leder for et av prosjektene i denne satsingen – DigiBiotics.

På dette seminaret presenteres senteret, senterets misjon og prosjekter.

Ingen påmelding