Er bedriften sikret med gode kommersialiseringsavtaler?

Line Kjelstrup

26

May

2021

Location:

14:00 - 15:00

Del 4 i en kursserie fra klyngene NCE Blue Legasea, Biotech North og The Life Science cluster, i samarbeid med Bryn Aarflot.

Dette webinaret gir en innføring på relevansen av gode avtaler for å kunne kommersialisere IPR. Kunnskap om avtaledetaljer og -posisjonering er ofte utgangspunkt for en vellykket deal. Om begrep som NDA, MTA, lisensavtaler, best effort, severability og governing law er fremmedord, så anbefaler vi å delta på dette webinaret. Webinaret formidler anvendbar kunnskap, fallgruver og konkrete cases og passer for personer med økt IPR-kunnskap, de som jobber med avtaler til daglig og de som bare ønsker å friske opp IPR-bakgrunnen sin. Varigheten: 1 time.

Registering og påmelding:
https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_Adb7tvOOQc2UfdZEfYM3Lg