Er bioøkonomien den nye vinen?

Admin

24

May

2024

Location:

9:00 - 10:00

Hvordan får vi til bærekraftig business, enten det er nye biomaterialer, ny mat eller nytt fôr?

Bli med oss denne fredagsmorgenen og hør hvordan to av Norges mest innovative start-up selskaper utfordrer etablerte verdikjeder i bioøkonomien. Vi har med oss Chris Snyder, Chief Operating Officer i NoMy – Norwegian Mycelium og Biotech North medlem Michal Meyer Nilssen, gründer av Norskin.

Vi får høre om hvordan biobaserte restråstoff kan bli til nye materialer, mat eller fôr. Om hvordan man kan bruke naturens egne metoder til å skape business, og hvordan man kan finne sin plass i verdikjeden og hvilket ansvar en liten start-up kan ta i omstillingen av en hel industri.

Vi dykker ned i hva som er driverne i omgivelsene. Om andre selskaper drar beina etter seg og ser på nye rapporteringskrav som hindre eller muligheter, og om hvordan snu dette til bærekraftig business.

bilde.jpeg

Møt Michal Meyer Nilssen fra Norskin

chris.jpeg

Og Chris Snyder, COO i NoMy

Land møter hav er et samarbeid på tvers av landbruk, havbruk, fiskeri og bioteknologi gjennom klyngene Biotech North, NCE Blue Legasea, NCE Heidner Biocluster og NCE Seafood Innovation. Vår ambisjon er å bidra til bærekraftig innovasjon og industriutvikling. Vi jobber i skjæringspunktet konseptualisering, forretningsutvikling, digital- og fysisk infrastruktur. Sammen bygger vi fremtidens sirkulære verdikjeder.

landmøter hav.png