Framdagen 2018

Biotech

22

Aug

2018

Location: Framsenteret

Hjalmar Johansens gate 14 Tromsø

10:00 - 18:00

Hva betyr klimaendringene for naturen i nord, og hvilke grep bør vi ta for å gjøre noe?

Hvordan blir vi påvirket av miljøgifter?

Hva kan forskerne gjøre for å bedre sikkerheten for skipstrafikk i Arktis?

Vi har gleden av å invitere til Framdagen 2018. I år kan vi by på et bredt faglig program med innlegg fra våre seks forskningsflaggskip, lansering av et nytt forskningsprogram, og offisiell åpning av Framsenterets nybygg.

Årets program er rettet mot de som kan ha nytte av forskninga som foregår i Framsenterets store nettverk:

Forvaltning på ulike nivåer – nasjonalt, regionalt og lokalt
Forskere og studenter
Politikere
Næringslivsansatte
Interesseorganisasjoner
Media
Lærere i videregående skole

Program og påmelding: gå til denne siden: https://framsenteret.no/2018/06/klima-og-miljokonferansen-du-ikke-bor-ga-glipp-av-framdagen-tromso-22-august-2018/