Horisont 2020 – Proposal Development

Biotech

06

Mar

2018

Location: UiT – The Arctic University of Norway

Hansine Hansens veg 18 Tromsø

9:00 - 15:30

Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs “Proposal Development – Focus Impact” med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Kurset er et videregående kurs, og bygger på kurset Horisont 2020 – Prosjektutvikling 2. Det anbefales derfor å ta kurset Horisont 2020 – Prosjektutvikling først.

For mer info og program