Horizon 2020 SMB Instrument – seminar med Biovotec

Eivind Reibo

25

Oct

2018

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

10:30 - 14:00

Horizon 2020 SMB Instrument ordningen er utviklet spesiell for små og mellomstore bedrifter (SMB) for å finansiere deres utviklingsprosjekter og bli mer konkurransedyktig.

Biotech North i samarbeid med Innovasjon Norge, Innovasjon Norge Arktis, og prosjektet Arktisk Horisont inviterer til seminar, der ordningen og hva det kan bety for bedriftene, står på agendaen.

Målet med seminaret er å gjøre bedriftene bedre kjent med og stimulere til å bruke dette instrument. Vi begynner derfor med en presentasjon av Ingrid Bortne fra Innovasjon Norge og kontaktperson for Enterprise Europe Network, som vil informere om SMB Instrument og mulighetene for bedriftene.

For å illustrere mulighetene og hva ordningen kan brukes til har vi også invitert Ralf Schmidt, administrerende direktør i Biovotec, for å fortelle deres historie. Biovotec har utviklet en sårbehandling, en plaster, basert på hinnen på innsiden av eggeskall. Bedriften har vært suksessfull i å bruke begge fasene i SMB Instrument til å finansiere en del av deres utviklingsprosjekt og utvikling av selskapet.

Program:

10:30 Innledning Ernst Kloosterman, leder for Biotech North Cluster

10:40 Horizon 2020 SMB Instrumentet- en kort gjennomgang, ved Ingrid Bortne, Innovasjon Norge

11:00 Biovotec- hvordan bruke SMB Instrumentet fra forskning frem til marked? Ved daglig leder Dr Ralf Schmidt, Biovotec

11:45 Lunsj

Muligheter for møter etter lunsj.