Informasjonsmøte: Go Global – Muligheter og utfordringer

Eivind Reibo

06

Jun

2018

Location: Innovasjon Norge Arktis

Stortorget 1 Tromsø

9:00 - 11:00

Søker din bedrift mot internasjonale markeder? Mulighetene ute i verden er store, men det er også noen fallgruver. Bli med på Go Global informasjonsmøte og la oss bistå et lite stykke på vei!

Møtet tar for seg markedsforhold, utviklingen av norsk eksport, mulighetsområder og utfordringer bedrifter står overfor når de satser internasjonalt, og hva Innovasjon Norge kan bidra med. Her får du gode tips som øker sannsynligheten for å lykkes når du skal ut i verden med din bedrift.

Fokus på Canada
Denne gang setter vi søkelyset på Canada og mulighetene der under andre halvdel av morgenen. Vi har med oss Øyvind Enstad Haga, direktør for Innovasjon Norge Toronto, som vil presentere det han erfarer som mulighetsområdene i Canada for bedrifter fra Nord-Norge – to deler av verden med mange likheter og utfordringer.

Det er gratis å delta, men du må melde deg på => https://www.innovasjonnorge.no/goglobal06062018/