IP-tjenestepakker for klyngemedlemmer

Biotech

09

Feb

2022

Location:

9:00 - 9:45

Velkommen til frokostkaffe med klyngen.

Som bidrag til å utvikle kunnskapsgrunnlaget på IP i Biotech North har Bryn Aarflot utviklet en tjenestepakke bestående av 4 avgrensete tjenester. Disse tjenestene dekker det innledende behovet for IP-beskyttelse og strekker seg til spørsmål om IP-strategi, oppsett av bedriftsinterne IP-retningslinjer og konkret fokus på handlefrihet. Med disse pakkene dekkes mange av IP-aspektene som våre medlemsbedrifter bør være innom for å sikre IP-verdiene i bedriften.

Som introduksjon vil Alexander Bjørnå fra Bryn Aarflot gi en kort oversikt over disse tjenestene i vårt møte den 9. februar kl 09:00-09:45

Send mail til Line@biotechnorth.no for å få tilsendt invitasjon til Teams.