Kurs Prosesstankegang og leverandørevaluering

Biotech

12

Dec

2016

Location:

9:00 - 15:30

Fokusgruppa Kvalitetsforum arrangerer kurs for medlemmer i Biotech North 12.12.16 i Tromsø
Prosesstankegang
• Muligheter og utfordringer ved Prosessorientert ledelsessystem
• Suksessfaktorer ved innføring av Prosessorientert ledelsessystem
• Ansvar og eierskap
• Risiko og mulighetsanalyser i prosesser
• Metoder for utvikling av prosessbaserte systemer

Leverandør og interessent-evaluering
• Hva kreves av ISO standardene
• Agent-Leverandør-Produsent-Anlegg-problematikken
• Råvare-Leverandør forhold
• Risiko-tilnærmet leverandørevaluering
• Validering/verifisering

Egenandel 1000,- for medlemmer i Biotech North. Inkluderer lunsj.
Pris for ikke-medlemmer: kr 2500,-
Dyktig kursholder fra Essentia.
Påmelding til Ase.Kristine@calanus.no