Lanseringskonferanse for Horisont 2020 – dag 2

Eivind Reibo

14

Dec

2017

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

10:30 - 15:00

Lurer du på om ditt prosjekt kan få støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020? Jobber du med en EU-søknad eller har du en prosjektidé som du har lyst til å diskutere med fageksperter og rådgivere fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge? Eller leter du etter samarbeidspartnere til prosjektet ditt?

Den 13. og 14. desember inviterer vi bedrifter, forskere og offentlig sektor til å bli med på lanseringskonferanse for det nye arbeidsprogrammet til Horisont 2020. Arbeidsprogrammet gjenspeiler mange av temaene som er relevante for Norge. Det vil med andre ord si at norske søkere vil finne mange områder der de har god mulighet for å nå gjennom med sine prosjektforslag.

I løpet av de to dagene vil du treffe representanter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge som presenterer utvalgte deler av arbeidsprogrammet for perioden 2018-2020, og fokusere blant annet på temaet Food Security, Sustainable Agriculture, Forestry, Marine and Maritime and Inland water research and the Bioeconomy.

Du vil få muligheten til individuelle samtaler med representanter fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller EU-nettverket Arktis Horisont, for å diskutere din prosjektidé og din potensielle søknad til Horisont 2020. Du får også anledning til å møte representanter for forskningsmiljøer, bedrifter og organisasjoner med erfaring fra å søke og delta i Horisont 2020. Her vil du få tips om hvordan delta i EU-støttede forsknings- og innovasjons¬prosjekter og hvordan du kan finne relevante prosjektpartnere.

Dag to gir råd om og innsyn i de mer praktiske forhold knyttet til det å skrive søknader. Du får informasjon om hvordan du bør forberede deg til å skrive en søknad til Horisont 2020, hvordan du søker prosjektetableringsstøtte, og hvordan du finner frem til de rette utlysningene i de ulike programmene. Du vil også få nærmere kjennskap til to sentrale ordninger for bedrifter/offentlig sektor: SMB-instrumentet og EUROSTART/EUREKA. Det gis også et kort introduksjonskurs i søknadsskriving.

Info og påmelding dag 1: 13. desember, kl. 10:00 – 16:00; følg påmeldingslink under forrige event 13 desember
Kick-off Horisont 2020 Tromsø, samfunnsutfordringer
Dag 1 gjennomføres på UiT- Aud. 7 Medisin og Helsebygget

Info og påmelding dag 2: 14. desember, kl. 10:30 – 15:00; følg påmeldingslink på denne siden
Kick-off Horisont 2020, næringslivsrelevante virkemidler
Dag 2 gjennomføres på Linken/SIVA Innovasjonssenter