Lederforum 2018: Omdømme

Eivind Reibo

15

Nov

2018

Location: TBD

To Be Determined

12:30 - 19:00

Fortsatt noen ledige plasser!

Hosted by Norinnova Technology Transfer AS and Næringsforeningen i Tromsøregionen

Som del av Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.

Lederforumet skal skape en sterk arena for lederutvikling med hovedvekt på faglig og sosialt utbytte. Medlemmene skal kunne diskutere aktuelle ledelsestema og -problemstillinger med likesinnede, samt bidra til engasjement i regionens nærings- og lederutvikling.

HVA ER LEDERFORUM?
Lederforumet består av fire årlige samlinger, inkludert én sosial sammenkomst.
Årets faglige program er utviklet i samarbeid med Nord-Norges fremste aktører innen de ulike temaene. Samlingene vil i tillegg gi innblikk i ulike perspektiver på ledelse igjennom presentasjoner fra lokale bedrifter i Tromsøregionen. Bedriftene vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Næringsforeningen i Tromsøregionen og Norinnova utgjør i felleskap sekretariatet for forumet.

HVEM PASSER FORUMET FOR?
Forumet passer for linje-, mellom- og toppledere i Tromsøregionen med et ønske om faglig påfyll, utvikling av sin lederrolle, samt å knytte kontakter.

PRIS OG PÅMELDING
Kr 4200 + mva for medlemmer i Næringsforeningen og leietakere hos SIVA Innovasjonssenter Tromsø.

Kr 6000 + mva for resterende bedrifter

Pris og påmeldingen gjelder for alle fire samlingene. Påmeldingen er bindende.

MELD DEG PÅ HER: https://mailchi.mp/fb3eea4fec20/invitasjon-til-lederforum-3205573

PROGRAM

20. februar // Kystens Hus, 2.etg
“DU SOM LEDER”
Hva er ledelse, hva er lederatferd, hva er et ledernettverk, dette er noen av de spørsmål som blir belyst denne ettermiddagen. v/ Kurt S. Knudtsen, Ledelse i Nord
Etter arbeidsøkten blir det servering på Amtmandens fram til ca kl 20.

31. mai // LINKEN
MEDIEHÅNDTERING
Mediearbeid når det er solskinn og når det stormer. v/ Christian Chramer, NHO
Gruppearbeid i mediatrening

4. september // LINKEN
DIGITALISERING
Fra papir til verdi – hvordan utvikle og effektivisere bedriften? v/ Tom Svendsen , Atea

15. november // Sted annonseres senere
OMDØMME
Casepresentasjon: Macks Ølbryggeri AS
Hva er omdømme? v/ Geir BakkevollStatens vegvesen i Tromsø