Nordnorske Europadager

Eivind Reibo

02

Nov

2023

Location:

All day

Årets Nordnorske Europadager vil bestå av tre begivenhetsrike dager som skal fokusere på framtida i nord, skape engasjement og heve kunnskapsnivået med en europeisk rød tråd gjennom det hele. Det vil være ulike workshops, seminarer og debatter med mål om å gi faglig påfyll om EU og skape engasjement og interesse for å bedre utnytte mulighetene som EØS-avtalen gir.

Gjennom Nordnorske Europadager ønsker vi å vekke engasjement for Europa og mulighetene som finnes for nordnorske aktører her på kontinentet. Handlingsrommet i EU er på langt nær utfylt, og store endringer i EUs politiske ambisjoner gjør at Europa og EU er og blir viktigere for regionen i årene fremover. Det åpner for at Nord-Norge kan ta enda større plass enn vi gjør i dag. Men for å komme dit trenger vi mer kunnskap og kompetanse om mulighetene som finnes.

Hva, når? Arrangementet er spredt over tre dager i tre nordnorske byer og har som mål å skape engasjement, heve kunnskapsnivået og fokusere på fremtida i nord.  Det hele skjer i Vadsø 31. oktober, Tromsø 2. november, og Mo i Rana 23. november.

Under finner du programbeskrivelse med oversikt over alle innledere som skal bidra på hvert av arrangementene under Nordnorske Europadager i Tromsø. De aller fleste arrangement vil foregå på Clarion Hotel The Edge, men sjekk informasjonen under for hvert enkelt arrangement.

 

Tromsø: Programbeskrivelse – North Norway European Office

Tromsø: Påmelding – North Norway European Office