Prosjektregnskap – tips og triks og påminnelser!

Eivind Reibo

09

Nov

2017

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

8:30 - 10:00

SIVA innovasjonssenter og Biotech North inviterer til mini-seminar med BDO og Innovasjon Norge torsdag 9.november kl 08:30

Hvordan få til et godt prosjektregnskap? Hvilke frister og krav stilles fra revisor og finansiør?

BDO og Innovasjon Norge vil informere om sine kriterier i forhold til prosjektregnskap, og komme med nyttige tips og råd. GRATIS deltakelse, men krever påmelding!

Innovasjon Norge: Prosjektfinansiering og rapportering:
Presentasjon av ulike tilskuddsordninger fra Innovasjon Norge. Hva må være på plass før man søker og hva legger Innovasjon Norge vekt på i vurderingen av finansieringssøknader. I tillegg vil de snakke om hvordan man avslutter og rapporterer et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge.

BDO: Tilskuddsfinansierte prosjektregnskap og revisorattestasjon:
Seminaret er høyaktuelt for alle som har prosjekter som finansieres ved tilskudd, også for de som ikke trenger revisorattestasjon. BDO vil ta for seg hva som kreves i forhold til utforming og dokumentasjon av prosjektregnskap, og komme med tips til hva tilskuddsmottaker bør fokusere på i forbindelse med avleggelse og dokumentasjon av sine prosjektregnskap

Gode forberedelser, gode rutiner for prosjektoppfølging og prosjektrapportering, samt tidsriktig klassifisering og bokføring av prosjektkostnader bidrar til å gjøre prosjektrapporteringen og revisorattestasjonen så kostnadseffektiv som mulig.

Mer informasjon og påmelding finner du her: https://sivatromso.no/hendelser/prosjektregnskap-tips-triks-paminnelser/

Tid: torsdag 9.november 2017. Kl 08:30
Sted: LINKEN Møtested, SIVA innovasjonssenter Tromsø, møterom Hollendaren