Sirkulærøkonomi – Informasjonsmøte

Biotech

23

Feb

2018

Location: På Skype/Online

Skype Online

9:00 - 9:30

Hosted by Innovasjon Norge Arktis, på Skype/Online

Har din bedrift planer knyttet til sirkulærøkonomi?
Vi vil holde et informasjonsmøte på Skype for å informere mer om utlysningen: http://www.innovasjonnorge.no/sirkulaer
Her vil vi ta opp spørsmål som:
• Hvilke prosjekter er aktuelle?
• Hvordan vil prosjektene bli vurdert?
• Hva er viktig å formidle i en eventuell søknad?
• Informasjon om selve prosessen

Etter påmelding mottar du en lenke til arrangementet:
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Rogaland/arrangementer/sirkular-okonomi—informasjonsmote-pa-skype2/