Workshop: Internasjonalisering

Eivind Reibo

27

Apr

2018

Location: Innovasjon Norge Arktis

Stortorget 1 Tromsø

10:30 - 15:00

Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Innovasjon Norge ønsker å hjelpe bedrifter litt på vei i denne prosessen ved å invitere utvalgte bedrifter til en workshop.

På workshopen får du:
1. Hjelp til å kartlegge faktorer som kan påvirke din
forretningsmodell i nytt marked.
2. Forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt.

For å kunne gi best mulig oppfølging til hver deltagende bedrift vil det være begrenset med plasser. 4-8 bedrifter vil bli valgt ut på bakgrunn av hvem vi tror workshopen passer best for og hvem som vil ha mest nytte av å delta.

Varighet: 2 dager á 4,5 timer. Det er en forutsetning at du kan delta begge dagene. NB! Datoene er endret.
– Dag 1 – torsdag 22. mars kl. 10.30-15.00
– Dag 2 – fredag 27. april kl. 10.30-15.00

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på våre nettsider: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Troms/arrangementer—ny/internasjonalisering—workshop/