Workshop: Raudåte og krill som fôringrediens

Line Kjelstrup

29

Oct

2020

Location:

13:00 - 15:00

Klyngene NCE Blue Legasea, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og Biotech North samarbeider om innovasjon på tvers av grønn og blå sektor i prosjektet «Land møter Hav». I høstens innovasjonsprosess har vi gjennomført intervjuer og spørreundersøkelse, og vi samlet over 500 aktører fra bransjene og akademia til webinar.

Gjennom dette arbeidet har vi fått innsikt i flere spennende forretningsmuligheter på tvers av grønn og blå sektor. Ett av temaene vi har valgt å utforske videre er Raudåte og krill som fôringrediens. Det er et stort, uforløst potensial ved å styrke arbeidet med fangst av lavtrofiske arter – dette kan være en viktig bidragsyter til å løse et økende behov for bærekraftig mat og fôr.

Foreløpige tester viser at fiskefôr med hydrolysatprodukter fra krill og raudåte gir gode effekter. Samtidig er det fremdeles behov for mer testing, i tillegg til at man må bygge sosial aksept for høsting av lavtrofiske ressurser – her er dokumentasjon og kommunikasjon viktig.

I prosjektets nåværende fase ser vi etter partnere som kan bidra aktivt inn i prosjektet, i tillegg til at vi ønsker alle relevante innspill og idéer velkommen. Vi inviterer derfor klyngemedlemmer til workshop der vi ønsker å høre deres mening om hva som er mest interessant å arbeide videre med og som ikke allerede er igangsatt gjennom andre prosjekter aktørene er involverte i. Hvilke hindringer man må ta tak i for å skape verdi og hvor vi bør starte arbeidet.

Fokusområder som vil diskuteres i workshopen er:
– Dokumentasjon av effektforskjeller mellom hydrolysatprodukter og andre meltyper/proteinkilder
– Kartlegging av lignende utviklingsprosjekter
– Hvilket stadium er vi på nå – hva skjer videre – hvor er gapene i kunnskap?
– Hvordan fremskaffe argumenter som bidrar til sosial aksept for å jobbe med lavtrofiske ressurser
– Bygging av kategorien for norske aktører innenfor området – hvordan ta og holde en internasjonal posisjon?

Målet med workshopen er å finne ut av hvilke av fokusområdene en arbeidsgruppe kan starte å kartlegge og hvordan de enkelte deltakerne ønsker å involvere seg i videre prosess.

Workshopen blir fasilitert av EY Consulting.

29. oktober 2020
13:00-15:00
Digitalt

Agenda
– Introduksjon til prosjektet
Wenche Uksnøy og Line Kjelstrup

– Problemstillinger og muligheter:

Sigve Nordrum, Aker BioMarine
Hogne Abrahamsen Calanus
Jens Petter Jøstensen, Trofi
Hallgeir Sterten, Felleskjøpet

– Diskusjon og utvelgelse av fokusområder EY fasiliterer
– Avslutning Wenche Uksnøy og Line Kjelstrup

Workshopen er “by invitation only” så ta kontakt med klyngeleder Line Kjelstrup om du ønsker å delta.