Sparebanken Nord Norge har bevilget 3 millioner kroner over tre år til MABIT

Biotech

Biotech

Sparebanken Nord Norge har bevilget 3 millioner kroner over tre år til MABIT, i tillegg har fylkeskommunen i Finnmark, Troms og Nordland samarbeidet og økt deres innsats i MABIT (til sammen 3,45 millioner i 2017), noe som har signifikant økt MABITs evne til å sikre nordnorsk verdiskapning.

Hva gjør MABIT?
MABIT er et uavhengig program som finansierer industrirettet framragende forskning i de tre nordligste fylkene. MABIT har som fokusområde utnyttelse av marint restråstoff, bioteknologi innen akvakultur og fiskehelse og marin bioprospektering.

Les pressemeldingen