Årsmøte (Teams) Biotech North

Line Kjelstrup

17

Mar

2021

Location:

14:00 - 15:30

Innkalling til årsmøte i foreningen Biotech North

Tid:       Onsdag 17.03.2021, kl. 14:00-15:30

Sted:     Teams

 

TENTATIV SAKSLISTE:

01 – 2021           Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

02 – 2021           Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

03 – 2021           Årsmelding for 2020 for foreningen Biotech North

04 – 2021           Fastsettelse av årskontingent

05 – 2021           Valg av styre i foreningen Biotech North

06 – 2021           Valg av valgkomité til styret i Biotech North

07 – 2021           Orientering om strategi og planer for 2021

 

I henhold til vedtekter skal BTNs årsmøte avholdes innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene på registrert e-post adresse. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (dvs 2. mars 2021) Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet (Dvs sakspapirer sendes ut senest 9. mars 2021).

Vi håper alle medlemmer vil være representert med minst en person, men det er åpent for å stille med flere personer om ønskelig. Gi beskjed til klyngeleder Line Kjelstrup så blir innkalling til Teams sendt.

 

12.02.2021

Line Kjelstrup