Horisont Europa-Regional lansering

Eivind Reibo

11

Feb

2021

Location:

10:00 - 12:00

EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (2021-2027) skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis og Forskningsrådet inviterer deg til å delta i webinaret for næringsliv, forskningsmiljø og offentlig sektor i Troms og Finnmark hvor du får vite om mulighetene i programmet.
Påmelding sendes til natalia.karlsen@tffk.no. Påmeldingsfrist: 9. februar.
Alle påmeldte får tilsendt lenke like før webinaret.

Program
Moderator: Elisabeth Blix Bakkelund, regionsansvarlig Troms og Finnmark, Forskningsrådet

10.05–10.10 Troms og Finnmark i Horisont Europa ved fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo
10.10–10.45 Hva er Horisont Europa – fra utlysning til søknad:
10.10–10.20 Dette må du vite om Horisont Europa: Nye ordninger – nye muligheter. Overblikk og
missions ved Inger Nordgard, spesialrådgiver Internasjonalisering, Forskningsrådet.
10.20–10.30 Innovative Europa ved Ingrid Martenson Bortne, EU-rådgiver Innovasjon Norge
10.30–10.40 Støttevirkemidler ved Forskningsrådet: støtte i alle faser av prosjektutvikling ved Oda
Bjelland Mathiassen, rådgiver Internasjonalisering, Forskningsrådet
10.40–10.45 Nord-Norges Europakontor sin rolle i Brussel ved Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør
NNEK

10.45–11.00 Kaffepause

11.00–12.00 Hva trenges for å lykkes med søknad – erfaringer fra H2020
11.00–11.15 Fra utlysning til prosjektstruktur og søknad, hva må til for å lykkes? ved seniorforsker
Petter Olsen, NOFIMA
11.15–11.25 Dette fikk vi til – Hydrogen-prosjekt Haeolus i Berlevåg ved Federico Zenith,
seniorforsker, SINTEF
11.25.–11.35 Dette fikk vi til – H2020-prosjekt GIFT ved Bjørn Akselsen, næringssjef Harstad
kommune
11.35–11.45 Dette fikk vi til ved Anna Dranovska, CMO, Medsensio
11.45–11.55 Veien videre – Kontaktnettverk ved Natalia J.Z. Karlsen, Internasjonal rådgiver, TFFK

Påmelding sendes til natalia.karlsen@tffk.no. Påmeldingsfrist: 9. februar.
Alle påmeldte får tilsendt lenke like før webinaret.