Årsmøte Biotech North

Line Kjelstrup

21

Mar

2024

Location:

9:00 - 12:00

Styret kaller inn medlemmer i Biotech North til årsmøte i foreningen.

Tid:       Torsdag 21.03.2024, kl. 09:00-10:30

              (Faglig program fra 10:30-12:00, inkludert lunsj)

Sted:    Tromsø (sted TBA), med mulighet for å koble seg på Teams for årsmøtet

Påmelding: Line@biotechnorth.no

TENTATIV SAKSLISTE:
01 – 2024         Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

02 – 2024         Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

03 – 2024         Årsmelding for 2023 for foreningen Biotech North

04 – 2024         Fastsettelse av årskontingent

05 – 2024         Valg av styre i foreningen Biotech North

06 – 2024         Valg av valgkomité

07 – 2024         Orientering om strategi og planer for 2024

Fullstendig saksliste og sakspapirer sendes ut til hovedkontakt for hvert medlem, samt påmeldte en uke før årsmøtet. Saker må meldes senest 14 dager før, dvs 7. mars.