Bioparkkonferansen 2024 på Voss

Admin

21

Mar

2024

Location: Scandic Voss

Evangervegen 1A, Vossavangen

All day

Bioparkkonferansen 2024 – Nasjonal konferanse for sirkulær omstilling i bionæringene

Gjennom Land møter Hav er Biotech North medarrangør av Bioparkkonferansen 2024 på Voss, og vår prosjektutvikler Elise Sæle Dahle åpner konferansen og vårt medlem Rå Biopark kommer også med viktig bidrag inn i dette spennende programmet.

Bioparkkonferansen – Norges viktigeste møteplass for hav og land. Store aktører og små spirer i mat – og fôrindustrien, avfallsbransjen, politikere, investorer og virkemiddelapparat møtes med felles mål om å spre kunnskap og skape engasjement om det grønne gullet – bioøkonomien. Gjennom bioparker og bioindustriell symbiose kan vi sammen løse litt av mat- og fôrfloken for mer berekraftige og kortreiste matsystem. Omstilling i matproduksjonen er nybrottsarbeid, men framtiden byr på utallige muligheter der hav og land møtes. Etter konferansen arrangeres investorpitch-økt i regi av Connect Vest (påmelding ved billettkjøp).

Du finn mer informasjon og fullt program HER

Konferansen er arrangert/ finansiert av: