Bli en vinner i morgendagens bioøkonomi!

Biotech

08

May

2018

Location: Gardermoen Park inn by Radisson

Oslo Airport Hotell Oslo

9:30 - 15:00

Forskningsrådet arrangerer seminar om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og JU-BBI (Biobased Industries-programmet). Temaene er knyttet til muligheter for biologiske ressurser fra hav og land, og alt som inngår i bioøkonomien.

Målgruppe: Bedrifter og forskningsmiljøer

Norske bedrifter som er med på å skape ny kunnskap og nye forretningsmuligheter og -modeller vil være vinnere i den nye bioøkonomien.

  • Hvilke temaer vil utlyses i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020?
    Temaer som lyses ut i 2019 innen matsikkerhet, jordbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk og annen bioøkonomi (SC2) vil være i særlig fokus
  • Informasjon om programmet BBI JU (Biobased Industries Joint Undertaking)
    Temaer som lyses ut i 2018 omfatter produksjon av biomasse, prosessering til nye biobaserte produkter samt opptak av disse i markedet.
  • Hvordan søke, gode råd, tips og resultater vil også deles med deltakerne.

Seminaret er gratis og inkluderer enkel lunsjservering. Alle foredrag holdes på engelsk.