Circular North – Bærekraftskommunikasjon – en innføring

Line Kjelstrup

28

Mar

2023

Location:

8:30 - 10:30

Som en del av programmet Circular North inviterer vi til webinar.

Å kommunisere bærekraft handler som ved all annen kommunikasjon å engasjere med et tydelig budskap og skape en form for handling eller reaksjon. Vi ønsker å la andre vite om oss, være relevante og samtidig gjøre det lett for andre å både forstå og velge oss. Alt vi gjør og ikke gjør påvirker hvordan andre oppfatter oss. Derfor er det viktig at vi ikke lar andres oppfatning av oss være et resultat av tilfeldige aktiviteter. Kommunikasjon er ett av de aller kraftigste virkemidlene for å oppnå dette.
– Det må imidlertid gjøres på den riktige måten, og det er høye krav til ærlighet og etterrettelighet. Bærekraftskommunikasjon handler om troverdighet.

I dette webinaret vil vi fokusere på grunnleggende prinsipper ved å kommunisere bærekraft på en troverdig måte, hvorfor det er smart og hvordan vi helt konkret kan gjøre det.

Thomas A. Hansen fra BDO Norge er rådgiver ved avdeling for strategi og forretningsutvikling, og har i de siste årene hjulpet selskaper med å omsette luftige og svevende ord til konkrete mål og handlinger på bærekraft. Han får bistand fra Nettrakett som vi vil dele prinsippene for tydelig og effektiv kommunikasjon.

Link til webinar