Circular North – Klimaregnskap – hvordan starter vi arbeidet?

Line Kjelstrup

14

Mar

2023

Location:

9:00 - 10:00

I forbindelse med programmet Circular North ønsker vi å invitere til webinar med tema klimaregnskap. På første del er alle medlemmer i klyngen velkommen til å delta. I tillegg vil teamet fra Tinkr fasilitere en arbeidsøkt fra 10.00 -10.30 der organisasjonene som deltar i Circular North kan gå litt mer i dybden på tematikken relatert til egen organisasjon.

Sammen med Simone Heinz fra Miljøfyrtårn og Simen Windheim fra Klimapartner vil vi gi en enkel introduksjon til klimaregnskap og hvordan bedrifter kan starte arbeidet.

Et klimaregnskap er et sentralt verktøy for virksomheter for å få oversikt over og forbedre klimaavtrykk. Gjennom å identifisere kilder til utslipp, beregne mengden sluppet ut og systematisk rapportere på dette er det et sentralt verktøy i prosessen for å redusere klimagassutslippene som vil kunne gi både kostnadsbesparelser og miljøgevinster.

På dette kurset vil vi gå gjennom hva et klimaregnskap er, hvorfor det er viktig og hva det kan brukes til. I tillegg vil Miljøfyrtårn og Klimapartner introdusere sine løsninger for å komme i gang med arbeidet.

 

Link til webinar