WebiMar; Kvalitetssikring og sertifisering for verdiskaping i verdikjeden

Eivind Reibo

01

Mar

2023

Location:

8:30 - 9:30

Kvalitetssikring av produkter og tjenester bidrar til mer fornøyde kunder og bedre produkter til markedet. Å være sertifisert etter ISO standarder er en måte å vise markedet at man tar kvalitetssikring på alvor.

I dette frokostwebinaret får vi besøk av DNV studio for å snakke om sertifisering for verdiskaping i verdikjeden.

Webinaret vil fokusere på utvalgte ISO standarder og hvordan sertifisering kan hjelpe deres bedrift i å utvikle seg videre. I webinaret vil det bli lagt vekt på hvordan strategi, bærekraft og ESG arbeid kan knyttes opp mot ISO sertifiseringer og bidra til verdiskaping for bedriften. Vi kommer også til å ta for oss temaer som handler om det å forberede seg til sertifisering og kartlegging av interessenter i verdikjeden.

Målgruppen for webinaret er både de bedriftene som vurdere å sertifisere seg og de som allerede er sertifisert. Webinaret vil passe for ledere og alle andre som er involvert i kvalitetssikringsarbeidet i din bedrift.

I studio får vi besøk av Kristin Morisbak og Per Lyslo Kristiansen fra DNV Business Assurance Norway AS. De har begge lang erfaring fra utvikling og drift av sertifiserte kvalitets- og HMS-styringssystemer.

 

Påmelding nederst i eventet på denne siden hos NCE Blue Legasea