Livssyklusanalyse – hvordan få det til i praksis?

Eivind Reibo

22

Feb

2023

Location:

9:00 - 10:30

Livssyklusanalyser/livsløpsvurderinger er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkning gjennom hele livet til et produkt eller tjeneste. Dette skal vi gå i dybden på i dette webinaret.

Vi er veldig glade for å invitere CEO i LCA.no, Trond Edvardsen til et interaktivt webinar med fokus på livssyklusanalyser. De har utviklet enkle digitale verktøy for gjennomføring av livssyklus-analyser og miljødeklarasjoner (EPD). I webinaret vil de ta oss gjennom hvordan dere som små og mellomstore bedrifter kan jobbe med tematikken, og vise frem gode eksempel på hvordan tilsvarende bedrifter som dere har brukt dette verktøyet.

I tillegg vil teamet fra Tinkr fasilitere en arbeidsøkt fra 9.45-10.30 der organisasjonene som deltar i Circular North kan gå litt mer i dybden på tematikken relatert til egen organisasjon.

22.februar fra 09:00-09:45 for alle medlemmene i klyngen. Fra 9.45-10.30 oppfølging for deltakere i Circular North.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84864828229

Meeting ID: 848 6482 8229