Digital 21 – Digitalisering av norsk næringsliv – innspillsmøte i Tromsø

Eivind Reibo

06

Feb

2018

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

8:30 - 12:45

Digital 21 og Regjeringen ønsker dine meninger!

I samarbeid med Digital 21, arrangerer Norinnova Technology Transfer, Næringsforeningen i Tromsøregionen og Tekna Tromsø et innspillsmøte med tema digitalisering av norsk næringsliv.

Digital 21 inviterer til plenums-sesjon og gruppearbeid, med temaet: Hvordan kan næringslivet utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse?

Digital 21 ønsker å få innspill fra næringslivet selv om hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedriften skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Alle innspill fra møtet vil bli tatt med i vårt arbeid med forslag til endringer, som Digital 21 legger fram for regjeringen i august.

– Hvilken kompetanse er nødvendig?
– Hvilken innretning bør forskningen ha?
– Hvilke reguleringer hindrer endring?
– Er dagens teknologiske infrastruktur god nok?

Møt opp og gi dine innspill om hvilke barrierer som hindrer digitalisering av norske virksomheter – eller din virksomhet.

Mer om Digital 21 via denne nettsiden: www.digital21.no