Digital morgenkaffe med klyngen

Biotech

23

May

2022

Location:

9:00 - 10:00

Velkommen til digital morgenkaffe med Biotech North.

  • Bli kjent med  vårt nye medlemmer NUAS Technology AS som har utviklet en patentert hydrolyseprosess som omdanner restråstoff og biomasse til høykvalitets olje, bein og protein. Frode Blålid vil også fortelle litt om prøveproduksjonene de skal gjennomføre på Senja.

I tillegg gir klyngeleder en status for ulike prosjekter som pågår i klyngen.

Invitasjon til Teams sendes ut av klyngeleder. Gi beskjed dersom du ikke har fått invitasjon Line@biotechnorth.no