Fagdag – Uønskede stoffer

Eivind Reibo

27

Sep

2018

Location: Eurofins & WEJ Contaminants

Hotel TBD, Hamburg Germany

0:00

Vi har den glede å invitere til gratis fagdag om uønskede stoffer 27. september i Hamburg

 

Eurofins GfA Lab Service og WEJ Contaminants er våre kompetansesenter på uønskede organiske og uorganiske stoffer. Benytt anledningen til å øke egen kompetanse, møte våre eksperter og se hvordan vi utfører analysene. Vi håper på mange faglige diskusjoner med dere!

Fagdagen vil inneholde informasjon om utvalgte uønskede stoffer i næringsmidler og fôr. Vi vil diskutere tema rundt opprinnelsen og/eller dannelsen av disse, regelverk for maksimalt innhold og hvordan vi analyserer disse. Vi vil også snakke om selve prøven til analyse. Hvordan bør en ta ut en representativ prøve. Hva skjer med prøven når den ankommer laboratoriet. Hvilken informasjon trenger vi for å analysere best mulig for dere.

Agenda

 • Velkommen til våre kompetansesenter i Hamburg
 • Tungmetaller – Hvorfor finner vi tungmetaller i mat og fôr?
 • Organiske kontaminanter (PAH, akrylamid, MCPD, ftalater) – Hvorfor finner vi disse i mat og fôr?
 • Bromerte flammehemmere, PCB, dioksiner – måleusikkerhet og deteksjonsgrenser
 • Organoklorerte pesticider – analysemetodikk
 • Omvisning på begge laboratoriumene
 • Mat- og Fôranalyser
  • Analysemetoder
  • Representativt prøvemateriale
  • Homogenisering
  • Ekstraksjon
  • Hvorfor jobber vi bedre med forventede verdier fra dere?
  • Resultatvurdering – er det behov for reanalyse?
 • Utfordringer – anbefalinger til hvordan prøvematerialet håndteres på best mulig måte fra uttak til analyse
 • Diskusjon og spørsmål

Det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis. Ved spesifikke problemstillinger er det fint om disse sendes til oss på forhånd. Spørsmålene blir behandlet konfidensielt. Vi vil sette av tid med hver enkelt av dere mot slutten av dagen.

Tid og sted

Dato: 27. september (vi reiser ned kvelden før)
Hvor: Hamburg – vi jobber med å finne et hotell ikke langt fra laboratoriene.
Påmeldingsfrist: 29. august (pga hotellbooking)
Praktisk: – Vi booker hotell – Eurofins inviterer på middag kvelden før – Hver enkelt betaler selv reise og opphold.

Påmelding

Send en e-post til mat@eurofins.no for påmelding eller om du har andre spørsmål.