Info om Styrearbeid

Biotech

03

Sep

2018

Location: Tvibit

Parkgata 27/29 Tromsø

18:00 - 21:00

I første del er det en gjennomgang av de formelle rammene som styret har.

Styrets rammevilkår fra vedtekter, årsmøte og økonomisk situasjon.
Styret tre hovedoppgaver
Styret som kolleguim
Styredokumenter og referat
I andre halvdel er kurset dialogbasert basert på kartlegging av deltagernes behov.

Kurset er støttet av Tromsø kommune, og arrangeres for Frivillighet i sentrum 2018.

Kursholder er Irene Nordhaug Hansen