Informasjonsmøte: Muligheter og utfordringer internasjonalt

Eivind Reibo

05

Sep

2018

Location: Innovasjon Norge Arktis

Stortorget 1 Tromsø

9:00 - 11:30

Søker din bedrift mot internasjonale markeder? Mulighetene ute i verden er store, men det er også noen fallgruver. Bli med på Go Global informasjonsmøte og la oss bistå et lite stykke på vei!

Møtet tar for seg markedsforhold, utviklingen av norsk eksport, mulighetsområder og utfordringer bedrifter står overfor når de satser internasjonalt, og hva Innovasjon Norge kan bidra med. Her får du gode tips som øker sannsynligheten for å lykkes når du skal ut i verden med din bedrift.

Fokus på Kina
Denne gang setter vi også søkelyset på Kina og mulighetene der. Vi har med oss Song Lin og Zhuoguang Joanna Hu, fra våre Innovasjon Norge-kontor i Beijing og Shanghai, som vil presentere det de erfarer som mulighetsområdene i Kina for bedrifter fra Nord-Norge.

Målgruppe
Bedrifter/vekstbedrifter som allerede har et hjemmemarked.

“Lynmøter”
Vi vil også tilby 10 minutters «lynmøter» med våre rådgivere på marked og internasjonalisering etter møtet (krever påmelding!).

NB! Det er gratis å delta, men du må melde deg på => www.innovasjonnorge.no/goglobal20180905