Fakta på fredag: Strandrydding, mer enn bare en renere natur?

Biotech

13

Apr

2018

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

11:30 - 12:30

Få har vel unngått å få med seg at marint avfall seiler opp som en av de viktigste miljøutfordringene å ta tak i.

Det er nå vedtatt strategier og handlingsplaner mot marin forsøpling på FN-nivå og nasjonalt nivå, og selv om ikke vår del av verden er der det haster mest med tiltak, så er det også behov for en innsats her.

Prosjektet Ren Kyst har stått for rydding av kysten i regionen vår i 7 sesonger, gjennom prosjektet Ren kyst.
Om lag 100 tonn med marint avfall er fjernet fra strand og kyst i Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Balsfjord, med hjelp fra en lang rekke frivillige ryddere, men også professionell innsats

Hva har vi funnet? Hva har vi lært, og hvordan kan forsknings- og fagmiljø ha nytte av det vi har gjort og lært?
Hva er det vi ennå ikke vet?

Bo Eide, klima- og miljørådgiver i Tromsø kommune og leder av Ren Kyst prosjektet kommer for å fortelle og vise oss svar på disse spørsmålene.

I tillegg kommer Vilma Havas fra Nordic Ocean Watch for å fortelle om ett av sine prosjekter. Mer informasjon kommer!

Les mer her: https://sivatromso.no/hendelser/lokal-strandrydding-nytte-utover-renere-natur/

Arrangementet er gratis, men vi trenger en liten påmeldingsoversikt via denne linken:
https://innovasjonssenter.hoopla.no/sales/renkyst