Informasjonsmøte: Innovasjonspartnerskap

Eivind Reibo

04

Apr

2018

Location: Innovasjon Norge Arktis

Stortorget 1 Tromsø

10:00 - 11:30

Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi inviterer nå til en skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter.

Utlysningen retter seg mot offentlige virksomheter med ambisjoner om å få frem nye løsninger som både øker kvaliteten på offentlige tjenester, og som bidrar til å senke utgiftssiden i offentlige budsjetter.

Innovasjon Norge lyser ut 35 millioner kroner til nye innovasjonspartnerskap i 2018.

Målet er å bidra til mer radikal innovasjon i offentlig sektor, og å få frem flere innovative og vekstkraftige bedrifter.

Har du lyst til å finne ut mer om hvordan det offentlige og det private næringslivet kan jobbe sammen for å utvikle innovative løsninger – og hvilke muligheter et innovasjonspartnerskap kan skape? Meld deg på vårt informasjonsmøte!

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på våre nettsider: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Troms/arrangementer—ny/innovasjonspartnerskap/