Hav møter Land

Ernst Kloosterman

07

NOV

2018

Location: Hamar Kulturhus

Torggata 100 Hamar

Kl 9:00 - 16:00

Land møter hav ….

Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den nye unike konferansen «Land møter hav».

 

Mer info kommer …….