Hav møter Land

Eivind Reibo

07

Nov

2018

Location: Hamar Kulturhus

Torggata 100 Hamar

9:00 - 16:00

Land møter hav

Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den nye unike konferansen «Land møter hav».

I Norge anslås det at vi kan mer enn tredoble verdiskapningen knyttet til bioøkonomien de neste 30 årene. Dette innebærer vekst i fornybare næringer som landbruk, fiskeri, havbruk, og energi. Mye av økningen vil måtte komme fra innovasjon i de nasjonale næringsklyngene.

– Det skjer allerede mye i både blå og grønn sektor, men tenk på mulighetene hvis vi kobler de dyktigste folkene, og deler den beste kunnskapen fra hver sektor med hverandre. Målet med konferansen er å få til den samhandlingen som er nødvendig for å utløse potensialet for bærekraftig verdiskaping som ligger i den norske bioøkonomien, forteller Kristiane Haug Berg, Klyngeleder i Heidner Biocluster.

«Land møter hav» vil arrangeres årlig, og for første gang 7. november 2018 i Hamar Kulturhus. Konferansen vil gå på rundgang mellom byene Hamar, Bergen, Ålesund og Tromsø, med utgangspunkt i de fire næringsklyngenes hovedseter.

Heidner Biocluster representerer grønn bioøkonomi med fokus på økt verdiskaping i landbruksbasert bærekraftig matproduksjon, og innen blå bioøkonomi, representerer NCE Seafood Innovation Cluster, Blue Legasea og Biotech North, de ledende nasjonale miljøene innen henholdsvis sjømat, marine ingredienser og marin bioteknologi.

Det er i dag flere etablerte konferanser i begge sektorer, men finnes ingen slik «blågrønn» møteplass. Klyngelederne i de fire klyngene har alle erfart at det i dag er overaskende lite samarbeid på tvers, til tross for at det åpenbart er mye innen grønn bioøkonomi som har stor overføringsverdi til blå – og omvendt.

– Norsk sjømat er verdens beste på kommersialisering og internasjonal handel, mens landbrukets implementering av ny digital teknologi og bruk av stordata er svært imponerende. Dette er eksempler på områder hvor vi må lære av hverandre sier Tanja Hoel, General Manager for NCE Seafood Innovation Cluster.

Digitalisering og bærekraftig ressursutnyttelse vil være sentrale temaer på konferansen, som i størst mulig grad skal bestå av workshoper, diskusjonsforum og spissede paneldebatter.

– Vi ønsker å trekke til oss personer som vil utgjøre en forskjell og ser mulighetsrommet i vår sektor, forteller Wenche Uksnøy, Klyngeleder i Blue Legasea og Ernst Kloosterman, Klyngeleder i Biotech North.

Når bedriftsledere, forskere og innovatører fra blå og grønn bioøkonomi samles på «Land møter hav», vil de få servert litt kunnskapspåfyll, men først og fremst skal de få dele egen kunnskap og bli utfordret gjennom diskusjoner, gruppearbeid og ulike aktiviteter forteller klyngelederne. Målsetningen er at det i løpet av en intensiv dag skal knyttes kontakter på tvers av sektorene og at en portefølje av idéer skal bunne ut i konkrete forsknings- og innovasjonsprosjekter.

– Arbeidet som gjennomføres under konferansen vil følges opp i etterkant, og på neste års konferanse skal vi kunne presentere resultater fra blågrønne prosjekter som ble unnfanget på «Land møter hav», avslutter klyngelederne.

Mer om konferansen og programmet: www.landmoterhav.no