Marin ingrediens konferanse

Eivind Reibo

17

Apr

2018

Location: Norsk Maritimt Kompetansesenter

Borgundvegen 340 Ålesund

9:00 - 16:00

Sjømat Norge, FHF, Arena Blue Legasea og Biotech North inviterer til marine ingredienser konferanse.

 

Fra hav til marin ingrediens

Med over 200 000 norske arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 500 milliarder kroner innen havnæringene har Norge både ambisjoner og et ansvar for å ta en ledende rolle for et renere og rikere hav globalt. Vi har mulighet til stå i spissen for at nasjoner og bedrifter verden over bruker havet og de marine ressursene på en bærekraftig måte.

FNs bærekraftmål er relevante for vår næring, og spesielt på fire områder kan vi utgjøre en forskjell: utrydde sult, god helse, ansvarlig forbruk og produksjon, og liv under vann.

I løpet av konferansen «Fra hav til marin ingrediens» vil du blant annet få høre mer om Norges politiske ambisjoner, den marine ingrediensindustrien i et miljøperspektiv, regelverk og bransjestandarder, helseeffekter av marint protein og marine oljer, markedsadgang og internasjonal handel, og ikke minst behovet for tilgang til – og utnyttelse av – dagens og morgendagens råstoff globalt og nasjonalt.

«Fra hav til marin ingrediens» er åpen for alle, og passer spesielt godt for bedrifter innen marin næring, forskere, studenter og virkemiddelapparat.

Foreløpig program:

0930               Registrering

 

1000              Åpning, ved konferansier Øyvind A. Haram, Sjømat Norge

1010               Politiske ambisjoner for marin ingrediensindustri

Statssekretær Veronica Pedersen Åsheim, Nærings- og fiskeridepartementet

1035               Helseeffekter av marint protein og marine olje, professor Rolf Berge, UiB

1055               Bransjeanalyse, Runar Debess, Sparebanken Møre

1115                Råstofftilgang – hva gjøres og hva kan forventes?

Global tilførsel og markedsutvikling, Christian Meinich, Holtermann ANS

Utnyttelse av restråstoff i Norge, Roger Richardsen, Sintef

Restråstoff fra fiskeriene, Ingvild Dahlen, Lerøy Norway Seafoods

                        Nye marine ressurser, Anne Kjos Veim, Fiskeridirektoratet

 

1230                Lunsj

 

1315                Marin ingrediensindustri i et miljøperspektiv (TBN)

1335                Bedriftspresentasjon (TBN)

1350                Regelverk for import, produksjon og eksport, Lise Rokkones, Mattilsynet

 

1415                Kaffepause

 

1430               The Global Omega-3 Market; Challenges and Opportunities Aldo Bernasconi, GOED

1455                Industriutvikling fra Norge – utfordringer og muligheter, Bjørn Refsum, EPAX

1510                Sensorisk bransjestandard for marine oljer, Wenche Emblem Larssen, Møreforskning