Ledelse til glede og besvær (medlemsfordel)

Eivind Reibo

22

Mar

2018

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

9:00 - 12:00

Biotech North medlemmer får NOK 300 rabatt!!

Norinnova Technology Transfer AS og Biotech North arrangerer kurs hvor de vil se nærmere på noen av de største utfordringene man står ovenfor som leder for små bedrifter i etableringsfasen.

Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne mer bevisst rollen som leder og hva den innebærer, både i forhold til egen adferd og kompetanse, relasjoner og samhandling, samt grunnleggende administrative oppgaver.
Kurset skal sette den enkelte deltaker bedre i stand til selvledelse og til å lede et team fra utviklingen av en forretningsidé til å bli en etablert virksomhet.

Hva sitter du igjen med som deltaker på dette kurset?
– Du skal kjenne til faktorer som motiverer deg selv og andre
– Du skal kunne beskrive dine sterke sider og utviklingspotensial som leder
– Du skal være bedre i stand til å gjøre prioriteringer i arbeidshverdagen og balansere forholdet mellom jobb og fritid
– Du skal ha grunnleggende forståelse for hvordan man setter sammen og organiserer team
– Du har grunnleggende forståelse for hvordan man leder team mot felles mål
– Du vil kjenne til håndtering av bedriftens kompetansebehov
– Du vil kunne kjenne grunnleggende dokumentasjonskrav for virksomheter og krav til rapportering

Priser:
Inkubatorbedrifter kr 275,-
Biotech North medlemmer og leietakere hos SIVA Innovasjonssenter Tromsø: kr 630,-
Eksterne bedrifter: kr 935,-

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjon og oppgaveløsning, og holdes av Bedriftkompetanse AS

Mer info om kurset