Styrearbeid for daglig leder (medlemsfordel)

Biotech

07

Mar

2018

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

9:00 - 12:00

Forventninger og krav fra styret til meg som daglig leder

– Hva er dine plikter i forhold til ditt styre?
– Hvilke forpliktelser har man som daglig leder overfor styret?
– Hvordan bruke styret som en ressurs?

I nystartede og små bedrifter er ressursene knappe, i løpet av dette kurset lærer vi hvordan på best mulig måte utnytte de ressursene man har.

Mer informasjon kommer snart!

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjon og oppgaveløsning, og holdes av Bedriftkompetanse AS.

Priser:
Inkubatorbedrifter kr 275,-
Leietakere hos SIVA Innovasjonssenter Tromsø og medlemmer av Biotech North: kr 630,-
Eksterne bedrifter: kr 935,-